Věrnostní program

Našim stálým a věrným klientům nabízíme řadu výhod, mezi jinými také vstup do VĚRNOSTNÍHO KLIENTSKÉHO PROGRAMU.

Co je věrnostní program Lékárny U lávky ?

Věrnostní karta

Klienti, kteří získají klientskou věrnostní kartu, získávají při každém nákupu z volného prodeje v lékárně body, jejichž množství odpovídá výši hotovostního nákupu, který v lékárně realizují.

Při dosažení určitého počtu mohou body utratit za jakékoliv zboží z volného prodeje, tedy zcela dle svého výběru.

Chcete se zaregistrovat a získat klientskou věrnostní kartu Lékárny U lávky ?

Stačí vyplnit a odeslat on-line formulář (viz níže na stránce) nebo stáhnout a vyplnit Žádost o vydání věrnostní karty (PDF 51 kB) a specifikovat způsob odběru věrnostní karty (zaslání poštou, osobní odběr v lékárně). Do týdne bude Vaše žádost vyřízena a karta přidělena!


Žádost o vydání věrnostní karty


Žádám tímto o vydání VĚRNOSTNÍ KARTY Lékárny U Lávky (Ke Koulce 7, 150 00 Praha 5), po jejímž obdržení budu moci čerpat cenové výhody, rozšířené služby atd. dle pravidel vyvěšených v lékárně a dostupných na internetové adrese lékárny: www.lekarnaulavky.cz.

Příjmení *
Jméno *
Titul
Adresa *
(ulice, č.p., PSČ, město)
Rodné číslo *
E-mail *
Telefon *
(nejlépe mobilní)
Zdravotní pojišťovna *
Odběr karty osobní odběr v lékárně     zaslání poštou
Chci být průběžně informován(a) o promoakcích formou e-mailových sdělení:
Opište číslo z obrázku captcha
* údaje jsou povinné

Svým podpisem dávám rovněž správci, který provozuje Lékárnu U Lávky, Ke Koulce 7, 150 00 Praha 5, – společnosti ANIMA Medical a.s., IČ 050 63 485, souhlas se zpracováním a nakládáním s mými osobními údaji a dále souhlas se zpracováním a nakládáním s citlivým údaji, které se týkají mé osoby, a to dle ustanovení § 9, písmeno a), Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to na dobu 1 roku od vydání věrnostní karty. Účelem zpracování osobních údajů a citlivých údajů je rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných zákazníkům Lékárny U Lávky. Souhlas je dáván k osobním údajům výše doplněným v rámci žádosti o vydání věrnostní karty a k osobním a citlivým údajům získaných správcem údajů v průběhu využívání věrnostní karty ze strany subjektu údajů. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Subjekt údajů dále souhlasí s předáním údajů do třetích zemí dle § 27 odst. 2 zák. o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů byl poučen o svých právech dle ust. § 12 a § 21 zák. o ochraně osobních údajů. Zejména o tom, že: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení či požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

nahoru